Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Zapisz się na newsletter

Podaj swój adres e-mail


Szukaj w serwisie


Trenerzy
Grażyna Orzechowska – analityk ds. systemów środowiskowych ATMOTERM S.A. Specjalizuje się w przepisach związanych z opłatami środowiskowymi i sprawozdawczością w ochronie środowiska. Opracowuje dokumentację środowiskową z zakresu sprawozdań PRTR oraz raportu do Krajowej Bazy. Autorka artykułów z zakresu obowiązków środowiskowych podmiotów. Absolwentka studiów ochrony środowiska UO. Wieloletni trener i konsultant. Prywatnie instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, szczęśliwa mama i żona.Piotr Kawa – analityk procesów ochrony środowiska ATMOTERM S.A. Prowadzi szkolenia z zakresu Krajowej Bazy KOBIZE, sprawozdawczości PRTR (Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń), a także warsztaty z programu IUCLID 5 na potrzeby dyrektywy REACH. Absolwent studiów ekonomicznych oraz informatycznych o specjalizacji sieci komputerowe i systemy baz danych. Współtwórca dedykowanych systemów informatycznych z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwach. Miłośnik motoryzacji.Grażyna Mielczarek – specjalizuje się w prawie ochrony środowiska oraz gospodarce odpadami. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu rozporządzenia REACH i CLP na Uniwersytecie Łódzkim, zarządzania ochroną środowiska na Politechnice Łódzkiej, zarządzania zintegrowanymi systemami jakości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz BHP na Politechnice Warszawskiej. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Prowadzi szkolenia dla inspekcji sanitarnych, inspekcji ochrony środowiska, państwowej straży pożarnej oraz inspekcji pracy.


Elżbieta Ochocka - analityk ds. systemów środowiskowych ATMOTERM S.A. Absolwentka studiów ochrony środowiska na Uniwersytecie Opolskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami. Specjalizuje się także w prawie ochrony środowiska. Prywatnie instruktor jazdy konnej.

Aleksandra Stasiszyn
– analityk procesów ochrony środowiska ATMOTERM S.A. ukierunkowany w stronę monitorowania i raportowania emisji CO2. Absolwentka studiów fizycznych o specjalności fizyk doświadczalny, fizyk komputerowy i fizyk medyczny. Współtwórca dedykowanych systemów informatycznych z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwach służących do monitorowania i raportowania emisji CO2.
 
Marek Rosicki - absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Od kilkunastu lat pracuje jako konsultant ds. ochrony środowiska oraz analityk w firmie ATMOTERM S.A. Uczestniczył w licznych projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie inwentaryzacji emisji, ocen oddziaływania na środowisko oraz modelowania jakości powietrza. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie monitorowania emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych, przeprowadził z sukcesem wiele projektów w tym zakresie. Prelegent na branżowych konferencjach w kraju i zagranicą, autor licznych opracowań specjalistycznych.


Marek Bujok – konsultant ds. ochrony środowiska oraz analityk oprogramowania w ATMOTERM S.A. Prowadzi szkolenia: gospodarka odpadami oraz menadżer ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Lizbonie, Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Opolskiej, a także Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki o kierunku informatyka.


 


Agnieszka Kubicka – na co dzień pracownik wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów ochrony środowiska, zdobyte w trakcie pracy w przemyśle i w ramach zadań inspektora WIOŚ. Specjalizuje się w regulacjach prawnych dotyczących ochrony powietrza (w tym LZO), sprawozdawczości PRTR oraz zagadnieniach ustawy Prawo ochrony środowiska. Jako trener od 4 lat dzieli się swoją praktyczną wiedzą i umiejętnościami.

 

Marek Kuczer - programista i analityk ATMOTERM S.A., współautor oprogramowania służącego do analiz środowiskowych i modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń EK100W. Specjalista w zakresie wykorzystania narzędzi GIS w analizach środowiskowych (absolwent studiów podyplomowych GIS). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie inwentaryzacji emisji, modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń oraz wykonywania opracowań programów ochrony powietrza.

 

Joanna Leoniewska-Gogola - specjalista ds. ochrony środowiska w ATMOTERM S.A., uczestniczka projektów naukowych Politechniki Wrocławskiej w ramach grantów europejskich z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz ochrony atmosfery. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej kierunków Ochrona Środowiska oraz Inżynieria Środowiska.


  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne