Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Zapisz się na newsletter

Podaj swój adres e-mail


Szukaj w serwisie


Regulamin

 Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych ATMOTERM S.A.:

 1. Podstawą udziału w szkoleniu jest wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.atmoterm.pl w terminie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem po otrzymaniu faktury VAT w ciągu 14 dni od terminu realizacji szkolenia. Faktury wystawiane będą na podstawie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń lub na podstawie podpisu uczestnika na liście obecności szkolenia. Faktury wysyłane będą pocztą na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres.
  W przypadku, jeżeli finansujecie Państwo szkolenia ze środków publicznych, prosimy o wypełnieni, podpisanie i przesłanie do nas w wersji papierowej oświadczenia załączonego poniżej. Będzie to stanowiło dla nas podstawę do wystawienia faktury ze stawką VAT zw.
 3. Płatności za szkolenie można dokonać również przed rozpoczęciem szkolenia na nr konta bankowego: Raiffeisen Bank Polska S.A., konto nr: 75 1750 1194 0000 0000 1051 0497.
 4. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Rezygnacje z uczestnictwa przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej (e-mail lub fax) nie później niż na 3 dni robocze  przed terminem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający poniesie pełne koszty uczestnictwa w szkoleniu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany terminu i miejsca szkolenia lub wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.
 7. Potwierdzenie/odwołanie udziału w szkoleniu przesyłamy na wskazane w zgłoszeniu adresy e-mailowe uczestników na 4 dni przed terminem szkolenia.
 8. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę ATMOTERM S.A. z siedzibą: ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole w celu prawidłowego wykonania zamówienia oraz dla celów podwyższenia jakości oferowanych Państwu produktów, usług, organizacji konferencji i szkoleń oraz działań marketingowych związanych z ofertami firmy ATMOTERM S.A. zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Firma ATMOTERM S.A. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
 9. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Łangowskiego 4, w celu realizacji mojego zamówienia, jak również w celach marketingowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oświadczenie-zwolnienie z VAT

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne