Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Kontakt z konsultantem:

Bartosz Ochocki

  • 77 / 44 11 558

 skype: atmoterm_bartosz_ochocki

 

 

Bartosz Kulig

  • +48 696 403 892

 skype: atmoterm_bartosz_kulig

 

 

Waldemar Cebula

  • 77 / 44 12 460

 skype: atmoterm_waldemar_cebula

 

 

Szukaj w serwisie


Opłator

Opis programu

OpłatOR jest programem komputerowym pozwalającym na samodzielne realizowanie obowiązku naliczania opłat w odpowiednich okresach opłatowych za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Program umożliwia także prowadzenie aktualizowanej w każdym okresie opłatowym ewidencji zawierającej informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości oraz wysokość należnej opłaty.

 

Program zawiera bibliotekę, z której zbiorów można zbudować strukturę jednostki organizacyjnej. Z biblioteki można również pobierać elementy dotyczące tzw. opłat "ryczałtowych": z przeładunku benzyn silnikowych, ze spalania paliw w silnikach spalinowych, ze spalania energetycznego w kotłach do 5 MW, z chowu i hodowli drobiu, a także elementy pozwalające na obliczenie ładunków substancji i opłat ze spalania energetycznego oraz procesów technologicznych.

 

Umożliwia to wykaz substancji w postaci wskaźników lub ładunków. Numeracja substancji jest zgodna z tabelą A załącznika nr 1 z rozporządzenia opłatowego.

 

Obliczenia substancji ze spalania wykonywane są przez program według wzorów obliczeniowych i wskaźników dla spalania energetycznego paliw opublikowanych w Materiałach instruktażowych nr 1 MOŚZNiL z kwietnia 1996 r. Możliwe jest również wpisywanie wskaźników ustalonych we własnym zakresie przez jednostkę organizacyjną.

 

Stworzona baza danych zawiera informacje dotyczące jednostki organizacyjnej, jej obiektów, źródeł emisji, zużycia surowców, zużycia paliw i parametrów paliw, wielkości produkcji, urządzeń oczyszczających, wskaźników lub ładunków substancji, stanu formalnoprawnego, a także dane o urzędach marszałkowskich.

 

Program OpłatOR jest nieskomplikowany w obsłudze. Użytkownik buduje strukturę zakładu, posługując się metodą "przeciągnij i upuść".Klienci

OpłatOR przeznaczony jest głównie dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz zakładów przemysłowych i innych jednostek organizacyjnych, zobowiązanych do ponoszenia opłat za wprowadzanie substancji do powietrza.Korzyści

  • naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • prowadzenie ewidencji zawierającej informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości
  • możliwość drukowania wymaganych prawem wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, niezbędnych do przekazania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
  • możliwość sporządzenia i wydrukowania raportu o ewidencji substancji za wybrany okres opłatowy, zawierającego także wysokość należnych opłat
  • możliwość drukowania przelewów bankowych lub przekazów pocztowych
  • prosta instalacja i nieskomplikowana obsługa programu
  • atrakcyjna cena

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne