Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


EkoSemafor
Wyzwania

Obecnie coraz częściej spotkamy się z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów niwelacji skutków oddziaływania firmy na środowisko oraz protestami społeczności lokalnych. Wynika to z pojawiających się uciążliwości odorowych, czy zagrożeń emisjami substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Pozyskiwanie skutecznych rozwiązań dla tych zagadnień odgrywa istotny aspekt działalności przedsiębiorstw.

Firmy szukają optymalnych rozwiązań, takich aby poprzez zarządzanie swoją działalnością uzyskać akceptowalny poziom oddziaływania na środowisko.

W naszej opinii jednym z narzędzi umożliwiających osiągnięcie tego efektu jest EkoSemafor.

EkoSemafor – system wykorzystujący modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w atmosferze w praktyce biznesowej

Dzięki zastosowaniu EkoSemafora wiesz kiedy będziesz mieć wpływ na stężenia zanieczyszczeń w newralgicznych obszarach. Pozwoli Ci to rozwiązać problemy jakie z tego wynikają.

Jakie korzyści można odnieść stosując EkoSemafor?
  • Zmniejszenie lub całkowite zniwelowanie negatywnego oddziaływania na rozpatrywane otoczenie,
  • Obniżenie kosztów już prowadzonych lub planowanych działań w zakresie niwelowania oddziaływania na otoczenie,
  • Możliwość wizualizacji historycznego i prognozowanego oddziaływania,
  • Zwiększenie zaufania lokalnej społeczności poprzez informowanie o możliwych uciążliwościach lub zagrożeniach.


Dlaczego ATMOTERM S.A?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w modelowaniu emisji i jej wpływu na jakość powietrza. Uczestniczymy w wielu krajowych i międzynarodowych projektach mających za zadanie ocenę wpływu emisji zanieczyszczeń na środowisko. Wykonujemy modelowanie o zasięgu globalnym (np. obejmujące obszar Europy), regionalnym (obszary województw, miast) jak i lokalnym (obszary instalacji). Mamy środki organizacyjne i techniczne do wykonywania modelowania on-line. Potrafimy pozyskać i wykorzystać do modelowania prognozy pogody, o wysokiej sprawdzalności, na najbliższe 48 godzin. Posiadamy wdrożone i przetestowane w biznesie rozwiązania z tego zakresu.

Jak ATMOTERM S.A. to realizuje?

Wykorzystujemy do tego celu właściwy dla skali danego oddziaływania modele emisji oraz dyspersji zanieczyszczeń, wiążemy je z prognozą pogody na najbliższą przyszłość i dostarczamy narzędzie pokazujące przewidywany wpływ działalności zakładu na zanieczyszczenie rozpatrywaną substancją powietrza na wytypowanym, newralgicznym obszarze.  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne