Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Kontakt z konsultantem:

Bartosz Ochocki

 • 77 / 44 11 558

 skype: atmoterm_bartosz_ochocki

 

 

Bartosz Kulig

 • +48 696 403 892

 skype: atmoterm_bartosz_kulig

 

 

Waldemar Cebula

 • 77 / 44 12 460

 skype: atmoterm_waldemar_cebula

 

 

Szukaj w serwisie


EK100W

EK100W jest narzędziem wspomagającym wykonanie pełnej analizy stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spowodowanego emisją z zespołu emitorów punktowych, powierzchniowych i liniowych, projektowanych lub istniejących. Obliczenia są przeprowadzane zgodnie z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną przez Ministerstwo Środowiska w rozporządzeniu z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Funkcje

 • wprowadzenie danych o emitorach punktowych, liniowych i powierzchniowych;
 • wprowadzenie punktów obliczeniowych w postaci obrysu, siatki prostokątnej lub osobnych punktów;
 • wprowadzenie i zapamiętanie obrysu dowolnego obszaru;
 • wprowadzanie danych o instalacjach (tworzone poprzez grupowanie emitorów). 
 • precyzyjne określenie podokresów pracy emitorów; 
 • określenie zakresu obliczeń dla emitowanych substancji;
 • obliczanie stężeń uśrednionych dla roku i dla 1 godziny oraz percentyli 99.8 i 99.726 z uwzględnieniem statystyki stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru (róża wiatrów); 
 • obliczanie opadu pyłu; 
 • graficzne przedstawienie wyników obliczeń w postaci izolinii obliczonych wartości; 
 • określenie emisji granicznej dla zespołu emitorów z uwzględnieniem udziału poszczególnych emitorów w wielkości stężenia lub opadu; 
 • dobór parametrów wyrzutu gazów zapewniających dotrzymanie wartości odniesienia; 
 • wydruk danych i wykresu róży wiatru; 
 • szeroki zakres analizy obliczonych wartości stężeń, percentyla i opadu pyłu:
  • punkty z przekroczeniami wartości odniesienia,
  • punkty o maksymalnych obliczonych wartościach,
  • punkty o obliczonych wartościach z podanego przedziału
  • punkty z wnętrza lub spoza zadanego obszaru.
 • obliczenia emisji z procesów spalania i przekazanie jej do głównego modułu;
 • obliczenie emisji w oparciu o standardy emisyjne;
 • sprawdzenie standardów emisyjnych podanych w Dz. U. z 2014 r., poz. 1546;

 

Program udostępniany jest w wersjach do 10, 50, 200 i powyżej 200 emitorów.


  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne