Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Konsultant:

Bogusław Śmiechowicz

 • 77 / 44 26 679
 •  

 skype: atmoterm_boguslaw_smiechowicz

Szukaj w serwisie


F7

F7 - publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Program F7 umożliwia wprowadzanie i modyfikacje dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do znajdującej się w programie bazy jednostek organizacyjnych.

 

Każdy dokument wprowadzany jest w postaci karty informacyjnej o tym dokumencie i jest drukowany na raporcie w formie formularza zgodnego ze wzorem zawartym w Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. nr 120/2007, poz. 827).

 

Istnieje możliwość uzyskania spisu wszystkich kart informacyjnych o dokumentach wprowadzonych dla danej jednostki organizacyjnej.Formularze

Program F7 pozwala uzyskać 9 wzorów formularzy + spis kart informacyjnych, tworzonych na podstawie wprowadzonych do programu kart informacyjnych różnych typów i rodzajów dokumentów, a w szczególności:
A - kartę informacyjną dla wniosków o wydanie decyzji;
B - kartę informacyjną dla decyzji, postanowień, wskazań lokalizacyjnych;
C - kartę informacyjną dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów;
D - kartę informacyjną dla polityk, strategii, planów, programów;
E - kartę informacyjną dla:

 • raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • analizy porealizacyjnej,
 • przeglądu ekologicznego,
 • raportu o bezpieczeństwie,
 • dokumentacji geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów;

F - kartę informacyjną dla:

 • prognozy oddziaływania na środowisko,
 • dokumentu zawierającego informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczposopolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
  opracowania ekofizjograficznego,
 • rejestru substancji niebezpiecznych,
 • wyniku prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
 • rejestru poważnych awarii;

G - kartę informacyjną wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska;
H - kartę informacyjną dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia;
I - kartę informacyjną dla innych dokumentów;Korzyści

Korzyści, które przyniesie wdrożenie programu F7 w urzędzie:

 

 • realizacja obowiązku udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie;
 • skrócona forma prezentowania najważniejszych informacji w postaci formularzy, zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska Dz. U. nr 120/2007, poz. 827;
 • podział dokumentacji na stosowne kategorie narzucone prawem;
 • możliwość eksportu dokumentacji w dowolny sposób do plików HTML lub XML lub możliwość wydruku;
 • kompletna baza danych jednostek korzystających ze środowiska;
 • współpraca z systemem SOZAT (aplikacje:  Bank Zanieczyszczeń Środowiska, FunduszPRO, Poczta).


Moduł F7-WWW

 • udostępnianie danych o środowisku na dowolnej stronie internetowej
 • możliwość wyszukiwania dokumentów po kategorii, nazwie lub regonie jednostki, a także dacie dokumentu
 • działanie na podstawie plików XML generowanych z programu F7
 • wersja demo modułu F7-WWW jest dostępna pod adresem: http://f7.atmoterm.pl

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne