Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Kontakt z konsultantem:

Bartosz Ochocki

  • 77 / 44 11 558

 skype: atmoterm_bartosz_ochocki

 

 

Bartosz Kulig

  • 77 / 44 11 579

 skype: atmoterm_bartosz_kulig

 

 

Waldemar Cebula

  • 77 / 44 12 460

 skype: atmoterm_waldemar_cebula

 

 

Szukaj w serwisie


Raport KOBIZE
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) nadzoruje wypełnianie obowiązku raportowania wielkości emisji przez wszystkie podmioty korzystające ze środowiska. Złożenie raportu możliwe będzie dopiero po wcześniejszej rejestracji w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji. Dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku, trwającej około 21 dni roboczych, możliwe jest wypełnienie elektronicznego raportu, który należy złożyć do końca lutego.

Wybierz dla siebie najlepsze rozwiązanie:


TERMINY SKŁADANIA RAPORTÓW

Po otrzymaniu wniosku, KOBIZE w ciągu 21 dni roboczych rozpatruje wniosek. Po pozytywnej weryfikacji, podmiot otrzyma wiadomość e-mail z loginem i hasłem niezbędnymi do wejścia na swoje konto oraz rozpoczęcia procesu wypełnienia raportu elektronicznego. Termin jego złożenia:do końca lutego każdego roku.

JAK MOGĘ SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracji dokonuje się na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) na stronie:https://krajowabaza.kobize.pl/index.php/person/register. Po wypełnieniu formularza w formie elektronicznej należy go wydrukować i przesłać do KOBIZE wraz z następującymi dokumentami w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

  • aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszym niż 3 miesiące
  • zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
  • umową spółki cywilnej w celu weryfikacji prawidłowości reprezentacji (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej)
  • zaświadczeniem potwierdzającym nadanie numeru REGON, jeżeli numer taki nie został nadany – zaświadczeniem o wpisie do innego rejestru umożliwiającego weryfikację danych podmiotu.REGULACJE PRAWNE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009r. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) wprowadziła obowiązek składania przez podmioty, korzystające ze środowiska, rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzanych do powietrza. Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej Bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4).

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK?

Ustawowy obowiązek raportowania danych o emisji gazów cieplarnianych do powietrza dotyczy wszystkich korzystających ze środowiska.
Rejestracja dotyczy każdego zakładu z osobna, co oznacza, że jeśli podmiot posiada kilka zakładów w różnej lokalizacji (różne adresy), to każdy zakład musi zarejestrować osobno. Ilość instalacji w danym zakładzie nie ma w tym wypadku znaczenia.

POMOC W WYPEŁNIANIU OBOWIĄZKU

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt z Zespołem Konsultantów firmy ATMOTERM S.A. pod numerem telefonu 77/ 44 11 558.

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne