Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Kontakt z konsultantem:

Bartosz Ochocki

 • 77 / 44 11 558

 skype: atmoterm_bartosz_ochocki

 

 

Bartosz Kulig

 • +48 696 403 892

 skype: atmoterm_bartosz_kulig

 

 

Waldemar Cebula

 • 77 / 44 12 460

 skype: atmoterm_waldemar_cebula

 

 

Szukaj w serwisie


Naliczanie opłat środowiskowych, wykazy, sprawozdania, ewidencje
Jeśli macie Państwo problem z samodzielnym naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzaniem wymaganych prawem ewidencji i sprawozdań, które trzeba w odpowiednich terminach przekazać właściwym organom, nie macie na to czasu, nie macie wykwalifikowanego pracownika ds. ochrony środowiska albo nie śledzicie na bieżąco przepisów z zakresu ochrony środowiska, konsultanci ATMOTERM S.A. mogą wykonać to za Was.

Wybierz dla siebie najlepsze rozwiązanie:

Oferta ATMOTERM S.A. z zakresu naliczania opłat środowiskowych obejmuje:

 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie:

 • -wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
  -przydzielonych uprawnień do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  -wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (opłaty należne za okres do dnia 31 grudnia 2017 r.)
  -poboru wód (opłaty należne za okres do dnia 31 grudnia 2017 r.)
  -składowania odpadów

 • sporządzanie wymaganego prawem wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty oraz wysokość tych opłat,
 • naliczanie opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach,
 • naliczanie wartości pomocy de minimis w przypadku wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg w danym roku kalendarzowym,
 • sporządzanie wymaganego prawem sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi,
 • naliczanie opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i odzysku odpadów poużytkowych przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu produkty (oleje smarowe, preparaty smarowe, opony pneumatyczne)
 • sporządzanie wymaganego prawem sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1),
 • naliczenie opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • sporządzenie sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • sporządzanie wymaganych prawem dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: karty przekazania odpadów i/lub karty ewidencji odpadów,
 • sporządzanie wymaganego prawem zbiorczych zestawień danych o odpadach:

 • -zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  -zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.

Konsultanci ATMOTERM S.A. udzielą Państwu informacji, w jakich terminach i w których urzędach należy składać sporządzone wykazy, a które dokumenty muszą Państwo wyłącznie przechowywać u siebie.

ATMOTERM S.A. od 1998 r. wykonuje usługę naliczania opłat i sporządzania wykazów, obecnie współpracuje z ponad 200 klientami z całej Polski.

Korzyści:

 • terminowe wyliczenie opłat oraz sporządzenie wykazów lub sprawozdań,
 • wykonanie usługi na podstawie podanych przez Państwa danych, uzgadnianie wykrytych nieścisłości,
 • gwarancja, że wyliczone opłaty są zgodne z aktualnie obowiązującym stanem prawnym i najlepszą wiedzą,
 • sporządzanie sprawozdań i wykazów na wymaganych prawem wzorach formularzy,
 • wysoka jakość oraz atrakcyjne ceny usług.


Zobacz również


Oferta

Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat naszej oferty prosimy o kontakt mailowy: lub telefoniczny: 77 / 44 11 573.


  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne