Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Kontakt z konsultantem:

Bartosz Ochocki

  • 77 / 44 11 558

 skype: atmoterm_bartosz_ochocki

 

 

Bartosz Kulig

  • +48 696 403 892

 skype: atmoterm_bartosz_kulig

 

 

Waldemar Cebula

  • 77 / 44 12 460

 skype: atmoterm_waldemar_cebula

 

 

Szukaj w serwisie


Gospodarka wodno-ściekowa
Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wiążą się przede wszystkim z korzystaniem z wód. Korzystanie to, niezależnie od celu i zakresu, nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych, a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody, ani wyrządzać szkód w środowisku. Musi ono również pozostawać w zgodzie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów gospodarowania wodami w dorzeczu oraz wymaganiami ochrony środowiska, ochrony zdrowia i ochrony dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków.
 
ATMOTERM S.A. zapewnia profesjonalne wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z przeprowadzeniem całej procedury administracyjnej oraz innych niezbędnych uzgodnień mających na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
 
Oferta z zakresu gospodarki wodno-ściekowej obejmuje m.in. następujące opracowania:
 
  • operaty wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych
  • operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi
  • operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
  • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne