Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Audyty Środowiskowe DD
Audyty środowiskowe due-diligence (ang. Environmental Due Diligence – EDD) to usługa skierowana do decydentów, podejmujących kluczowe decyzje negocjacyjne związane z przekształceniami własnościowymi spółek. Konsultanci firmy ATMOTERM S.A. posiadają doświadczenie w realizacji audytów due dilligence oraz niezbędne kompetencje do szacowania wartości zobowiązań środowiskowych w oparciu o zidentyfikowane ryzyka.

Wynik audytu w postaci szczegółowego raportu pozwala na określenie realnej wyceny kosztów środowiskowych spółki i daje możliwość lepszego przygotowania się do negocjacji biznesowych.

Audyt środowiskowy due diligence realizowany jest w kilku fazach. Każda z faz określa inny stopień szczegółowości prowadzonych analiz.

Faza pierwsza – wizyta na obiektach należących do spółki wraz ze szczegółową analizą sposobu korzystania ze środowiska (tzw. screening lokalizacji).

Wynik:
  • określenie stopnia realizacji obowiązków z przepisów w zakresie ochrony środowiska,
  • zdiagnozowanie ewentualnych ryzyk środowiskowych,
  • wstępne określenie potencjalnych miejsc występowania zanieczyszczeń środowiska (gruntu, wody),
  • w przypadku zidentyfikowania istotnych potencjalnych zanieczyszczeń gruntu, opracowanie planu dalszych działań niezbędnych do szczegółowej identyfikacji skali potencjalnych zanieczyszczeń,
  • harmonogram dalszych działań niezbędnych do realizacji audytu.

Faza druga – wykonanie badań gruntu, wód podziemnych oraz rozszerzona analiza najważniejszych aspektów środowiskowych, zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzenia pierwszej fazy audytu.


Wynik:
  • uzyskanie odpowiedzi na temat konieczności przeprowadzenia ewentualnej rekultywacji terenu,
  • informacja o konieczności dokonania innych działań korygujących, takich jak np. remonty, wymiana urządzeń w instalacji powodujących w obecnym stanie technicznym zagrożenie dla środowiska.

Faza trzecia – wycena aspektów środowiskowych zidentyfikowanych w pierwszej i drugiej fazie audytu.


Wynik:
  • Dostarczenie zamawiającemu raportu z informacją o możliwych kosztach związanych z ryzykami środowiskowymi zidentyfikowanymi w czasie realizacji faz 1-2. Oszacowanie kosztów działań naprawczych i przygotowana wycena działań naprawczych w zakresie ochrony środowiska dla audytowanych spółek.

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne