Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Kontakt z konsultantem:

Bartosz Ochocki

 • 77 / 44 11 558

 skype: atmoterm_bartosz_ochocki

 

 

Bartosz Kulig

 • +48 696 403 892

 skype: atmoterm_bartosz_kulig

 

 

Waldemar Cebula

 • 77 / 44 12 460

 skype: atmoterm_waldemar_cebula

 

 

Szukaj w serwisie


Audyty środowiskowe
W odpowiedzi na Państwa potrzeby i problemy, ATMOTERM S.A. powołał zespół specjalistów zajmujący się zarządzaniem wszystkimi aspektami ochrony środowiska.

ATMOTERM S.A. oferuje Państwu profesjonalne wsparcie przy osiągnięciu pełnej kontroli nad realizacją ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, poprzez przeprowadzenie przeglądu środowiskowego (audytu) obejmującego następujący zakres działań:

 • zdiagnozowanie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska,
 • weryfikacja stopnia realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska,
 • wskazanie propozycji ewentualnych działań naprawczych zmierzających do osiągnięcia stanu zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska.

Wynikiem przeprowadzonego przeglądu środowiskowego jest raport „poaudytowy” zawierający:

 • opis spełniania obowiązków w zakresie ochrony środowiska,
 • zestawienie zidentyfikowanych ewentualnych nieprawidłowości wraz ze wskazaniem możliwych sankcji i skutków finansowych związanych z tymi nieprawidłowościami,
 • propozycję działań mających na celu usunięcie zidentyfikowanych nieprawidłowości wraz z określeniem terminu i kosztów realizacji tych działań (plan działań naprawczych).

W przypadku zdiagnozowania podczas przeglądu środowiskowego niezgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska ATMOTERM S.A. oferuje Państwu wsparcie przy dostosowaniu się do obowiązujących przepisów prawa poprzez wykonanie planu działań naprawczych określonych w raporcie „poaudytowym” (niwelacja nieprawidłowości zidentyfikowanych podczas audytu).

W ramach audytów środowiskowych ATMOTERM S.A. realizuje również zadania takie jak:
 
 • Opracowanie terminarza obowiązków w zakresie ochrony środowiska
 • Przygotowanie do kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Identyfikacja, analiza i ocena ryzyk środowiskowych, propozycje działań korygujących i zapobiegawczych, procedury zarządzania ryzykami środowiskowymi
 • Stworzenie planu operacyjnego na wypadek wystąpienia ryzyk środowiskowych

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne