Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Analiza instalacji pod kątem spełnienia wymagań konkluzji BAT
W związku z pojawieniem się konkluzji BAT dla branży: szklarskiej, hutniczej, grabarskiej, cementowo-wapienniczej, chloro-alkaicznej, celulozowo-papierniczej oraz rafineryjnej, wynikających z dokumentu referencyjnego BAT proponujemy Państwu podjąć działania zmierzające do określenia spełnienia przez instalację wymagań zawartych w konkluzjach BAT oraz przepisów prawnych z tym związanych.

W ramach nawiązania współpracy zapewnimy Państwu przeprowadzenie analizy dla instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym pod kątem zgodności z wymaganiami konkluzji BAT w odniesieniu do Państwa branży oraz przepisów z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101) wdrażających zapisy dyrektywy IED 2010/75/EU w zakresie konkluzji BAT.

W zakresie opracowania analizy instalacji pod kątem spełnienia wymagań konkluzji BAT zapewniamy Państwu:

  • analizę zgodności instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym z zapisami konkluzji BAT dla Państwa branży;
  • stałą i ścisłą współpracę pomiędzy Przedstawicielami Państwa firmy z naszymi Ekspertami (wizyta w Państwa zakładzie, telekonferencje, kontakt telefoniczny);
  • informacje nt. terminów dostosowania instalacji do wymagań konkluzji BAT oraz wymagań jakie należy spełnić w przypadku odstępstwa od konkluzji BAT zostaną przedstawione zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232, z późn. zm.);
  • prezentację wyników pracy.

Co nas wyróżnia od innych
w wykonaniu analizy instalacji pod kątem spełnienia wymagań konkluzji BAT?

  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w interpretacji przepisów ochrony środowiska i przekładaniu tych informacji na rodzaj Państwa działalności - dzięki wykonywaniu różnego rodzaju ekspertyz i analiz;
  • Jesteśmy pionierami w wykonywaniu prac nowych i niestandardowych w zakresie ochrony środowiska, w tym konkluzji BAT dla branży cementowo-wapienniczej, pozwoleń zintegrowanych, CO2;,itp.;
  • Projektujemy, tworzymy i mamy rozwiązanie systemowe dla Klientów korzystających z naszych analiz pod kątem konkluzji BAT;
  • Wielozadaniowy zespół analityków, technologów, specjalistów ds. ochrony środowiska zapewni rozwiązania w sytuacjach skomplikowanych.


Jeżeli nadal posiadają Państwo dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami:

Waldemar Cebula: 77 41 24 60, 661 426 678 email:
Piotr Michałek: 77 441 15 93, 661 426 681 email:

Więcej informacji nt. „Zmiany w pozwoleniach zintegrowanych związane z konkluzjami BAT”


  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne