Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Analiza Regulaminu UCziP
Każda jednostka samorządu terytorialnego zdaje sobie sprawę, że w terminie 6 miesięcy od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO 2016) jest zobowiązana do dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Regulamin UCziP), o którym mowa w art. 4. pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250, z późn. zm.).


Uchwalono WPGO 2016!

Konieczne jest dostosowanie regulaminu UCziP do WPGO 2016.
Sprawdź, czy Twój system gospodarki odpadami jest zgodny z obowiązującym prawem.

Masz na to tylko 6 miesięcy!


ATMOTERM S.A. − (Wykonawca 5 WPGO w Polsce) weryfikuje zgodność regulaminu UCziP z obowiązującymi dokumentami i przepisami prawa polskiego (Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.), Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami) wykorzystując kompleksowe narzędzie, w wyniku czego otrzymasz dokument Analiza Regulaminu UCziP.

Raport AnGO umożliwia:
  • wygenerowanie tablicy różnic i listy sprawdzającej zgodność regulaminu UCziP z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i WPGO 2016,
  • identyfikację i wskazanie działań, które mogą spowodować ewentualne konsekwencje finansowe wynikające z dodatkowych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami lub wynikające z systemu kar wymierzanych przez instytucje kontrolujące,
  • rekomendację dalszych postępowań.

Co zyskujesz?
  • dostosowanie Regulaminu UCziP do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz WPGO 2016,
  • oszczędność czasu wynikającą z analizy i porównania dotychczasowych oraz nowych zapisów ustaw i WPGO 2016,
  • raport zawierający spostrzeżenia, wnioski oraz rekomendacje wynikające z przeprowadzonej analizy,
  • komfort podczas przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska i uniknięcie kar finansowych.

Jesteśmy autorem koncepcji merytorycznej BDO, Centralnego Systemu Odpadowego (CSO) oraz Wojewódzkich Systemów Odpadowych (WSO), uczestniczymy w pracach dotyczących opracowywania dokumentów strategicznych dla urzędów administracji centralnej oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki odpadami, posiadamy doświadczenie w zakresie systemowych rozwiązań dla ochrony środowiska.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania:

tel. 77 44 11 561 / 77 44 11 553
e-mail:

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne