Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Powiat Hajnowski
OBWIESZCZENIE

STAROSTA HAJNOWSKI

Informuje o zakończeniu procedury konsultacji społecznych w sprawie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015 - 2020.

Konsultacje społeczne trwały od 20.03.2015 do 09.04.2015.

STAROSTA HAJNOWSKI
Mirosław Romaniuk

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015 - 2020” realizowana jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne