Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


POŚ dla woj. śląskiego
Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”.

Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Zarząd Województwa Śląskiego informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie utworzenia Programu ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych prosimy o zgłaszanie wniosków i sugestii do dokumentów. Wnioski można zgłaszać poprzez ankietę elektroniczną zamieszczoną oraz pisemnie na adres: ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole.
 
 

Konsultacje społeczne "Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 wraz z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018" zostały przedłużone do dnia 30.07.2010 r. zachęcamy do zgłaszania uwag i sugestii do dokumentu.

 


  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne