Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – PGN
Urzędy zainteresowane przygotowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), realizacją zadań zgodnie ze złożonymi wnioskami i wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.: 77 / 442 66 79 lub adresem e-mail:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument potrzebny gminom, aby w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Unii Europejskiej ubiegać się o środki finansowe np. na działania termomodernizacyjne, inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii czy szersze działania z dziedziny efektywności energetycznej.

W ramach realizacji obowiązków związanych z opracowaniem PGN oferujemy wykonanie prac zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW zawartymi w „Szczegółowych zaleceniach dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”, jak również realizację projektów i elementów niestandardowych w ramach PGN, a wynikających z oczekiwań i uwarunkowań danej gminy/miasta. Proponujemy m.in.:

 • sporządzenie bądź aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej
 • wykonanie bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach oraz wyliczenie ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie miasta lub gminy w roku bazowym
 • przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gmin
 • realizację obowiązku upubliczniania informacji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej, lub promocję i edukację ekologiczną w przedmiotowym zakresie
 • opracowanie danych dla potrzeb aktualizacji założeń/planów zaopatrzenia w ciepło, chłód, energię elektryczną i paliwa gazowe
 • opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


ATMOTERM S.A., jako firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska, szczególnie zaś jako wykonawca licznych Programów Ochrony Powietrza, ekspertyz i analiz na szczeblach gminnym, wojewódzkim czy krajowym, jest firmą która zapewnia realizację nowych obowiązków w sposób rzetelny i na wysokim poziomie. Profesjonalizm i niezawodność firmy gwarantuje 120-osobowy zespół konsultantów, analityków, doradców z różnych dziedzin ochrony środowiska i nauk pokrewnych.

Opracowanie PGN przez ATMOTERM S.A. to:

 • Przede wszystkim zwiększenie szans na skuteczne pozyskanie dotacji unijnych w perspektywie 2014-2020
 • Możliwość powiązania realizacji obowiązków z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej z dążeniami do poprawy jakości powietrza i spełnienia wymagań w tym zakresie narzuconych przepisami prawa
 • Jakość i terminowość dzięki profesjonalnemu zarządzaniu procesem realizacji Państwa zlecenia
 • Indywidualne podejście
 • Możliwość uzyskania wsparcia na kolejnych etapach – również w procesie realizacji zadań PGN oraz zarządzania realizacją obowiązków i celów wynikających z tego dokumentu i przepisów


Zachęcamy również do skorzystania z innych narzędzi oraz usług świadczonych przez ATMOTERM S.A. – m.in.:

 • Program KAWKA – w tym: wniosek do WFOŚ, aktualizacja wniosku, inwentaryzacja pieców węglowych na terenie miasta/gminy, opracowanie PONE (Planu Ograniczenia Niskiej Emisji), edukacja ekologiczna oraz baza danych i narzędzia informatyczne do zarządzania danymi, monitorowania realizacji i raportowania
 • Programy Ochrony Powietrza (POP), Plany Działań Krótkoterminowych (PDK)
 • Plany Gospodarki Odpadami (PGO/WPGO), Aktualizacje WPGO wraz z opracowaniem Planów Inwestycyjnych, Sprawozdania z WPGO
 • Działania z zakresu edukacji ekologicznej i promocji w zakresie ochrony środowiska
 • Programy Ochrony Środowiska oraz Programy Ochrony Środowiska przed Hałasem, Aktualizacje tych dokumentów oraz Raporty z POŚ itp.
 • Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ), analizy i ekspertyzy
 • Usługi oraz systemy informatyczne dedykowane – opracowywane zgodnie z potrzebami klientów
 • Szkolenia i doradztwo z różnych dziedzin ochrony środowiska


Kontakt:

tel.: … 77 / 442 66 79
lub adresem e-mail:

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne