Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


TREO
TREO - Training on Resource Efficiency and Optimization (Szkolenie z zakresu efektywności i optymalizacji wykorzystania zasobów)
Cele szczegółowe projektu koncentrowały się na opracowaniu kursu dotyczącego efektywnego wykorzystania zasobów dla zdefiniowanych sektorów: budownictwa, spożywczego, turystyki, odnawialnych źródeł energii oraz sektora efektywności energetycznej.
Działania skupiały się na serii spotkań i warsztatach roboczych Partnerów projektu, z dobrze określonym podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Partnerami. Przewidywało się także udział głównych interesariuszy projektu w spotkaniach i warsztatach. Partnerzy projektu mają duże doświadczenie w zakresie współpracy z instytucjami, firmami i samorządami w temacie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), jak również sami uczestniczą w procesach edukacji i szkoleń dotyczących efektywnego wykorzystania zasobów oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Takie doświadczenie i zakres działalności Partnerów umożliwiało zastosowanie projektu i jego rezultatów w ich bieżących i przyszłych działaniach związanych ze szkoleniem i edukacją. Dodatkowo rezultaty projektu yły rozpowszechnione na poziomie europejskim, co umożliwiało innym instytucjom związanym ze szkolnictwem i kształceniem zawodowym (VET) ich zastosowania w ramach swoich działań i kursów szkoleniowych.
Rezultatem współpracy było dzielenie się wiedzą i związane z tym rozszerzenie programów szkoleń i edukacji zawodowej w zakresie efektywnego korzystania z zasobów z uwzględnieniem tematu zrównoważonej innowacji dla zdefiniowanych sektorów: budownictwa, spożywczego, turystyki, odnawialnych źródeł energii oraz sektora efektywności energetycznej. Rezultatem projektu było również odpowiedni wzrost kompetencji osób z sektora przedsiębiorstw oraz z sektora edukacji oraz rozwój zdolności do pracy i kształtowania kariery.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne