Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Wałbrzych
Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania „Zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych planu oraz promocją prowadzonych działań”. Opracowanie obejmuje 15 gmin wchodzących w skład Aglomeracji, tj.: Gminę Wałbrzych, Gminę Boguszów-Gorce, Gminę Czarny Bór, Gminę Głuszyca, Gminę Jedlina-Zdrój, Gminę miejską Kamienna Góra, Gminę Kamienna Góra, Gminę Lubawka, Gminę Mieroszów, Gminę miejską Nowa Ruda, Gminę Nowa Ruda, Gminę Stare Bogaczowice, Gminę Szczawno-Zdrój, Gminę Świebodzice, Gminę Walim.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to DOKUMENT o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej” Gmina Wałbrzych pozyskała środki w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jednostek samorządu terytorialnego: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

 Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego źródłem jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

Wykonawcą opracowania była firma ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.


  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne