Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Opolskie Ekoforum 2


ATMOTERM S.A. realizował od lipca 2011 r. do października 2012 r. projekt pn. "Opolskie Ekoforum 2". Celem projektu było utworzenie sieci współpracy i wymiany informacji w dziedzinie ochrony środowiska między naukowcami a przedsiębiorcami regionu opolskiego. W ramach projektu odbyły się seminaria nawiązujące do strategii tematycznych Unii Europejskiej w obszarze ochrony środowiska i obejmujące następujące zagadnienia:


 • Jakość powietrza
 • Emisje przemysłowe
 • Zapobieganie powstawaniu odpadów
 • Recykling
 • Substancje chemiczne w środowisku wodnym i glebowym
 • Bioróżnorodność
 • Zintegrowane zarządzanie środowiskiem miejskim


Do udziału w seminariach firma ATMOTERM S.A. zaprosiła:

 • Pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni województwa opolskiego
 • Pracowników jednostek naukowych i badawczo-wdrożeniowych
 • Doktorantów
 • Przedsiębiorców
 • Pracowników przedsiębiorstw, w których wykorzystywana jest wiedza z zakresu ochrony środowiska


Podczas spotkań seminaryjnych odbyły się:

 • Referaty wprowadzające
 • Prezentacje wyników badań
 • Prezentacje technologii środowiskowych oraz ich wykorzystania w praktyce
 • Panele dyskusyjne
 • Grupy robocze
 • Sesje posterowe


Projekt Opolskie Ekoforum 2 wspierał zwiększenie użyteczności rozwiązań w zakresie ochrony środowiska proponowanych przez przedstawicieli sfery nauki poprzez ich skonfrontowanie z realnymi potrzebami rynku. Z drugiej strony projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców podejmowaniem działalności badawczo-naukowej.

VIII. Regionalne kadry gospodarki
8.2 Transfer wiedzy
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw


  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne