Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


MOD-EM

ATMOTERM S.A. realizował od czerwca 2007 r. do czerwca 2008 r. projekt pn. "Badania przedkonkurencyjne nad systemem modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza MOD-EM" (ModEm).

 

Celem projektu było stworzenie prototypu systemu eksperckiego modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego MOD-EM na podstawie danych produkcyjnych i technologicznych przekazywanych przez zakład. Istotą projektu było zastosowanie:

  • systemu eksperckiego – do analizy danych zakładu oraz
  • aplikacji internetowej (webowej) – do komunikacji z użytkownikiem.

 

System może być wykorzystywany do zadań związanych z raportowaniem wewnętrznym i zewnętrznym. Referencyjnym układem raportowania w projekcie był układ PRTR. Projekt obejmował dwa etapy działań: badawcze oraz wdrożeniowo-inwestycyjne.

 

Realizacja projektu była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 

  • Priorytet I Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu,
  • Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką,
  • Poddziałanie 1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R.  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne