Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Opolskie Centrum Wysokich Technologii
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

ATMOTERM S.A. realizował projekt typu zaprojektuj-wybuduj pn. „Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu – Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  • Oś priorytetowa 1 – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
  • Działania 1.1 – Rozwój przedsiębiorczości
  • Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

Celem projektu było wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego.

Centrum Wysokich Technologii ma charakter strefy biznesu. Stanowi także najlepsze miejsce dla innowacyjnych firm, poszukujących nowych rozwiązań w ochronie środowiska i tworzy doskonałe warunki do realizacji pomysłów opartych o wysokozaawansowane technologie, głównie w dziedzinie ochrony środowiska i informatyki.

Ideą Centrum jest skoncentrowanie w jednym miejscu wielu czynników związanych z rozwojem przedsiębiorstw.  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne