Polski English Deutsch
Home Contact Search Sitemap

Search


ECO2Standard
Az Európai Közösség kibocsátási egységkereskedelmi rendszere által elvárt követelmények az Európai Únió minden tagállama számára kötelező. A 87/2003/EU Úniós Irányelvek 2005. január 1.-től hatályos és kötelező. Az Európai Únió előírasait Magyarországon a 272/2004 (IX.29) Kormányrendelet fogalmazza meg és helyezi hatályba. A kibocsátás kereskedelemben az egyik alapvető kötelezettség a CO2 kibocsátás megfigyelése, a megfigyelési tervvel megegyező ellenőrzése, valamint a rendelkezésre álló adatok feljegyzése, regisztrálása, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a kibocsátási szinthez.

ATMOTERM Corp. - a környezetvédelmi területen a lengyel piac vezető szolgáltatója - ECO2Standard néven kidolgozott egy általános programot, amely a szén-dioxid kibocsátás megfigyeléséhez kötelező adatokat gyűjti és feldolgozza, az Európai Únió 2004/156/EC döntésével megegyezően. Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos megfigyelések és az ezekhez tartozó jelentések alapelveit a Magyar Kormány a 272/2004 (IX.29) sz. rendeletében fogalmazza meg.

Az ECO2Standard program alapvető funkciói:

  • a kibocsátott CO2-ra vonatkozó adatgyűjtés és feldolgozás - az adatbázis különböző szintjein a program felhasználója felvezeti a megfelelő adatokat, melyek szerepelnek az adatbázisban, majd ezek alapján a program automatikusan kiszámolja a CO2 kibocsátást
  • éves jelentés készítése a CO2 kibocsátásról - a számítási eredményeket, valamint minden szükséges adatot megjeleníti a jelentésben, amely alakilag és formailag megfelel az előírt követelményeknek (2004/156/EC), (272/2004 IX.29)
  • az Internetes PointCarbon szerviz segítségével tájékoztatást nyújt a CO2 kibocsátással kapcsolatos aktuális árakról
  • a felhasználásra kerülő tüzelő-, fűtő-, és egyéb bemenő és kibocsátásra kerülő anyagok alapján a kibocsátás prognosztizálható
  • havi jelentések készitése az Excel-ben, amely magában foglalja az adatok csoportosítását a felhasználás, a kibocsátás megfigyelési módszerei, illetve a kibocsátás nagysága szerint. A jelentések formája lehetővé teszi azok további feldolgozását, valamint alkalmazását egy már az üzemben létező, másfajta jelentési rendszerben (pl.: üzemi jelentéskészítés a pénzügyi osztálynak gazdasági elszámolásra)
  • a várható CO2 kibocsátás forgatókönyvének készítése - lehetővé teszi a létesitmény munkájának megtervezését tetszőleges szempontok és változatok szerint, adott időszakokra bontva, valamint azok hatásának vizsgálata a kibocsátás nagyságára nézve, a forgatókönyv eredménye ábrázolható grafikus módon és szöveges változatban is, a programban lehetőség van két különböző forgatókönyv összehasonlítására, mely lehetőséget ad a legoptimálisabb változat kiválasztására a létesitmény munkájának vezetésével kapcsolatban, a beépített funkciónak köszönhetően lehetőség van az árképzés kialakitására

További jellemzői:

  • a program kényelmes használatot jelent a felhasználóknak, biztosítja a bevezetett adatok kifogástalanságát, hiánytalanságát, teljességét
  • a program alkalmazása megfelel a magyar szabványoknak
  • magyar kibocsátás-kereskedelmi rendszer előírása szerinti mezőket biztosít a speciális azonosító adatok bevezetéséhez
  • magyar katalógusok: - többek között- tüzelő-, és fűtőanyagok, tevékenységtípusok, becslési értékszintek, IPPC osztályozás (EPER ill. CRF szerint)

Az európai és magyar kibocsátás- kereskedelmi rendszer feltételeinek megfelelő ECO2Standard program használata során a felhasználó a regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségeit a CO2 kibocsátási adatokról kényelmesen, hiánytalanul, egyetlen eszköz segítségével el tudja végezni.

  send to friend print
ATMOTERM S.A. Opole POLAND tel. +48 77 4426666 fax +48 77 4426695 e-mail: support@atmoterm.com