Polski English Deutsch
Home Contact Search Sitemap

Search


ECO2Standard
1. leden 2005 - tohoto dne všech 25 členských států EU přijalo povinnost implementace požadavků evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU Emission Trading Scheme - EU ETS) podle evropské směrnice 87/2003/EU. Od tohoto dne všechny zařízení včetně tohoto systému budou muset připravit systém monitorující zdroje emisí, parametrů produkce a dalších informací, které mohou mít přímý či nepřímý vliv na množství produkovaných emisí CO2.

ATMOTERM Corp. - vedoucí polská společnost v oblasti environmentálních IT řešení a poradenství vytvořila mocný a flexibilní software produkt nazvaný ECO2Standard, který je navrhnut pro sběr a zpracování všech potřebných dat požadovaných na monitorování emisí CO2 a jejich soupis tak jak je definováno ve směrnici EU číslo 2004/156/EC ustavující pokyny pro monitorování a ohlašování emisí skleníkových plynů.

Hlavní funkce ECO2Standard software jsou:

  • sběr a zpracování dat týkajících se zařízení emitující oxid uhličitý - uživatel zadá požadované informace z konkrétního plánu zásob, které jsou poté uloženy v databázi a emise CO2 jsou automaticky spočteny
  • informace o současných cenových indexech emisních povolenek na CO2 jsou staženy z Point Carbon service; na základě cenových indexů je automaticky spočítána celková hodnota aktuálně vlastněných emisních povolenek
  • prognózy množství emisí CO2 na základě plánovaného paliva nebo vstupů/výstupu materiálové spotřeby
  • generování měsíčních přehledů emisí CO2 včetně datových sad zahrnujících spotřebu, metody monitorování emisí a množství emisí; formát zprávy umožňuje zpracování a přizpůsobení jiným systémům existujícím ve společnosti (např. systém finančního oddělení společnosti)
  • vytváření každoroční zprávy o emisích CO2, která splňuje požadavky směrnice EU číslo 2004/156/EC - konečný výsledek kalkulací a všechna požadovaná data ve zprávě jsou garantována ve formátu vyžadovaném zákonem
  • vytváření scénáře množství emisí CO2 - dodává uživateli obrovské množství flexibility pro vytvoření dlouhodobých a krátkodobých předpovědí hladiny emisí CO2 pomocí použití přednastavených variant a časových řetězců trvání; scénář výsledku může pak být vytvořen v několika typech formátů zpráv (možnost grafického a textového vyjádření) s možností exportovat data do programu Excel; schopnost porovnat různé scénáře umožňuje uživateli dosáhnout optima v procesu řízení povolenek na CO2 a optimální plánování.

Používáním ECO2Standard s jeho vbudovaným právním slovníčkem směrnic o obchodování s emisemi mohou společnosti naplnit všechny emisní závazky vyplývající z evropských směrnic pracující v rámci evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU Emission Trading Scheme) prostřednictvím jednoho kompletního software.

  send to friend print
ATMOTERM S.A. Opole POLAND tel. +48 77 4426666 fax +48 77 4426695 e-mail: support@atmoterm.com