Polski English Deutsch
Home Contact Search Sitemap

Search


ПРОФИЛ НА ФИРМАТА
АТМОТЕRМ® АД се специализира в създаването на компютърни системи за управление на информацията за околната среда и в инженеринга на опазването на околната среда. Главните области на дейността на фирмата са: проектиране, развитие и въвеждане на компютърни системи, опазване на въздуха, земята и водите, намаляване на количеството на одпадъците, одити  за опазването на околната среда и оценяване на въздействието им върху околната среда.  Освен това предприятието участва в процедури, свързани с получаване на разрешителни за инвестиционни процеси, обучава управлeнски кадри на стопански обекти и подпомага във въвеждане на стандарта ISO 14001.

АТМОТЕRМ®
Фирмата е един от европейските лидери, предлагащ на предприятията и корпорациите, софтуери  и различни видове комплексни решения, свързани с опазването на околната среда.  Нашата бизнес-философия е доставяне на почтени, иновационни решения от най-високо качество.

 • СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
  • SOZAT© – Компютърна система за управление на информацията за околната среда
  • ECO2 – Система за управление на CO2 емисии и квоти за търговия с CO2 емисии
  • ISO14000 – SOZAT© – Управление на различни аспекти на околната среда
  • GIS – Системата ГИС

 • КОНСУЛТИНГОВИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
  • Консултации по въпроси свързани с опазването на околната среда
  • Оценяване на въздействието върху околната среда
  • Одити
  • Одит Дю Дилиджънс
  • Система за управление на качество ISO 14001
    
 • ОБУЧЕНИЯ
  • Oбучение по практическо прилагане  на Закона за опазване на околната среда
  • Обучение по обслужване на софтуери, подпомагащи управление на информацията за околната среда
  • Обучение по управление на данни за околната среда

Фирмата ATMOTERM® обслужва над 1000 клиенти в промишлеността и администрацията.
14 от 16 регионални администрации в Полша са снабдени с софтуерната програма SOZAT© с цел по-добро управление на информацията за околната среда в предприятията.  Близо 500 от предприятията избраха софтуерния продукт SOZAT© като основен за извървършване на всякакви видове операции свързани
с околната среда.

ATMOTERM® участва в много международни проекти. Фирмата сътрудничи с такива международни институции като:

 • Университета Сант Луис Потоси в Мексико
 • Регионалния център на околната среда в Будапеща
 • Европейската агенция за околната среда  в Копенхаген
 • Международния институт за стратегията на околната среда в Япония
 • Секретарията на Конвенцията за климата със седалище в Бон
 • ООН - центъра за обучение на ЮНИТАР в Женева

Фирмата съществува на пазара повече от 20 години. Персоналът на фирмата ATMOTERM®  се състои от експери по: инженеринг на околната среда и одити за опазване на оклната среда, мониторинг на околната среда, химически анализ, проектиране на системи за дистрибуция на топлинна енергия, енергийни одити, създаване на софтуери и системата ГИС. 

Отличното разположение в центъра на Европа, международните партньори, уникалната и комплексна система за управление на информацията за околната серда, висококвалифицираният и компетентен персонал правят от ATMOTERM® атрактивен партньор в глобални бизнес-просеци.

  send to friend print
ATMOTERM S.A. Opole POLAND tel. +48 77 4426666 fax +48 77 4426695 e-mail: support@atmoterm.com